הזמנת פלוטים

תאריך:02/06/2020
ח.פ: 43453398
פרטי המזמין
 
משרד מזמין: שם מזמין: טלפון מזמין: שלוחה:
 
כתובת מזמין: דוא"ל: דוא"ל 2 :
 
פרטי הפרוייקט
 
שם הפרוייקט: שם החברה:
כתובת: טלפון: לידי:
כל עוד לא אישרת את הטופס, ניתן להחליף את הקבצים
פלוטים
  שם הקובץ נייר סוג ההדפסה כמות קיפול הערות
    גודל לבן שקוף מיילר ש/ל צבע   כן לא  
+  הוספת שורות להזמנה
 
מסמכים
  שם הקובץ נייר סוג ההדפסה כמות דפים מספר העתקים גימור
    גודל רגיל כרומו ש/ל צבע     שידוך כריכת סרט ספירלה פלסטיק ספירלה מתכת ללא
    A4 A3    
+  הוספת שורות להזמנה
 
תפוצה
  המשרד המקבל לידי כתובת טלפון מספר סטים
+  הוספת שורות להזמנה
 
הערות
 
תשלום
באמצעות כרטיס אשראי
ע"ח המזמין
ע"ח הפרוייקט
 
אני מאשר את ההזמנה

הנחיות לביצוע הזמנה
1. יש לבחור את הקובץ ולמלא את כל השדות
2. אין צורך לשלוח פקס או דוא"ל
3. לאחר אישור ההזמנה יתקבל לדוא"ל המזמין העתק - נא להדפיס למעקב
 
ביצוע הזמנת העבודה הינה על אחריות המזמין ובידיעת המשלם